If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull d'activitats

Recull d'activitats

Congrés "Nano tecnologies per la seguretat i defensa"
 
Inici:
11/09/2012 11:00
Fi:
11/09/2012 21:00
Lloc:
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSI)

El congrés “TNT Conf Trens in NanoTechnology” organitzat a l'“Escuela Superior de Ingenieros Industriales” de Madrid, el dia 11 de setembre del 2012, té com a objectiu promocionar i difondre els projectes de les empreses a les Forces armades, Forces  i Cossos de Seguretat de l’Estat i Protecció Civil. La intenció és reunir a investigadors, especialistes i tècnics d’empreses, compartir experiències i buscar noves oportunitats.

La nanotecnologia és un sector amb importants expectatives i aplicacions per la seguretat. A Espanya es tracta d’una disciplina innovadora pel que fa a les seves aplicacions pràctiques per a la seguretat i a la defensa. A la Unió Europea, la inversió en projectes de nanotecnologia va ser de 1.050M€. La dinàmica actual dels estats és avançar en projectes d’I+D en nanotecnologies d’aplicació per la seguretat i la defensa.

La conferència organitzada pel Grup ATENEA i la Fundació Phantom NANO SD Security & Defense TNT 2012, reunirà a 500 especialistes i professionals de varis sectors orientats a la innovació i el desenvolupament.

Agenda i més informació (document).