Recerca a la UdG

Recull de notícies

Cerca


  

Recull de Notícies

19/12/2011
Investigadors de la UdG desenvolupen un videojoc per aprendre música amb el projecte e‐Cecilia
partitura

El Laboratori de Gràfics i Imatge (GIlab) de la Universitat de Girona s’ha associat amb la Universitat de Màlaga i les empreses Abaccus Soluciones e Innovación, Easy Innova i Virtualware per crear una atractiva eina per aprendre a interpretar partitures musicals correctament.

Un equip d’investigadors de la Universitat de Girona (UdG) està treballant per desenvolupar un videojoc interactiu per tal que qualsevol persona pugui aprendre a interpretar peces musicals. En el marc del projecte e-Cecilia, el Laboratori de Gràfics i Imatge (GIlab) s’ha proposat contribuir en l’aprenentatge musical amb el desplegament d’eines interactives que proporcionin informació sobre si una cançó s’està tocant correctament, és a dir, si la interpretació s’ajusta a la partitura. Aquest joc indicarà els errors de l’aprenent d’intèrpret, li donarà consells per millorar i proposarà exercicis.

Aquest videojoc estarà adreçat a persones que volen aprendre de manera autodidacta però també serà d’utilitat en aprenentatges guiats, és a dir, serà d’interès per a centres educatius, escoles de música i conservatoris. Serà un joc divertit i atractiu que presentarà una interfície amb aparença d’instrument musical real. El videojoc s’estructurarà en diferents fases cada vegada més avançades que se superaran com a conseqüència d’un pas endavant en l’aprenentatge de la tècnica de l’instrument que s’està tocant.


Estimular la motivació

A nivell comercial, ja existeixen alguns videojocs basats amb la música i que han tingut una gran acceptació al mercat com són, per exemple, Guitar Hero o Sing Star. Aquestes eines utilitzen la música però, amb elles, el participant no experimenta un procés d’aprenentatge. En canvi, la proposta dels investigadors de la UdG, encapçalats per Mateu Sbert, pretén obrir nous mercats amb un producte innovador que aborda la dificultat de l’aprenentatge música d’una manera divertida i estimula la motivació.

Juntament als investigadors del GIlab, també participen la Universitat de Màlaga i les empreses Abaccus Soluciones e Innovación, Virtualware i Easy Innova, la qual està ubicada al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. El pressupost total del projecte és d’1.279.957 € i està finançat, parcialment, per el Ministeri de Ciència e Innovació (MICINN).

El projecte e-Cecilia posarà èmfasi en la interacció entre el participant i el joc gràcies a l’aplicació de noves tècniques multimèdia, conceptes relacionats amb els videojocs, el desenvolupament d’entorns interactius i interfícies 3D i la interrelació amb xarxes socials. La novetat d’aquest projecte resideix en la complicitat entre tecnologies actuals amb els processos d’aprenentatge.


El Gilab-Centre TIG, membre de la xarxa TECNIO
El Laboratori de Gràfics i Imatge-Centre Tecnologies d’Imatge i Gràfics (GIlab-Centre TIG) està format per un equip d’investigadors experts en imatge mèdica i videojocs. Des de principis del 2011, forma part de la Xarxa TECNIO, una plataforma impulsada per l’agència ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya que aglutina els principals agents catalans experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.

Liderat pel Dr. Mateu Sbert, el Centre TIG és un grup de recerca format pel GIlab de la UdG i un equip d'investigadors mèdics de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'Hospital Dr. Josep Trueta, l’Hospital Clínic de Barcelona i la Facultat de Medicina de la UdG.

Com a eixos principals de la transferència del GIlab-Centre TIG, destaquen els jocs seriosos “Llegendes de Girona” i “Jaume I”, desenvolupats recentment amb l’ajut i suport de l’Ajuntament de Girona i les Facultats de Lletres i Pedagogia de la UdG. En el camp de la imatge mèdica, el centre ha desenvolupat la plataforma de visualització Starviewer, la qual suposa una revolució en el camp de la visió de tot tipus d’imatges mèdiques en alta resolució i que s’està implantant en molts hospitals de Catalunya.