Recerca a la UdG

Recull de convocatòries

Recull de convocatòries

 Cerca

Convocatòria corresponent a l'any 2017 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer Ref. 3400

Generalitat de Catalunya.jpg El Departament de La Presidència ha publicat la convocatòria corresponent a l'any 2017 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer. El Termini Intern UdG per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 17/05/2017. El Termini Oficial és el dia 25/05/2017.

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de la línia de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.La finalitat de les subvencions regulades per aquestes bases és donar suport a projectes transfronterers de cooperació desenvolupats al territori de l’Espai Català Transfronterer, que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer, tot posant de relleu la transcendència de determinades accions estratègiques que vertebren l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer.Els projectes han de situar-se al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer (comarques de la demarcació de Girona i departament dels Pirineus Orientals) i adequar-se a una de les temàtiques següents:
  - Desenvolupament socioeconòmic  - Educació  - Turisme  - Esports  - Cultura  - Joventut  - Medi ambient  - Acció social

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ingressos públics destinats a contribuir a la realització dels mateixos projectes, si bé la suma de tots els ingressos públics, inclòs l'ajut Eurodistricte, no podrà superar el 70% de l'import total de l'actuació subvencionada.Les actuacions objecte d'aquestes subvencions han de començar durant l'any de la convocatòria i finalitzar abans del 30 de juny de l’any següentL'import de les subvencions no pot ser superior en cap cas el 50% del pressupost de l'activitat subvencionada, per tant el grup de recerca haurà d'aportar el 50% restant. Per cada projecte, l'import de la subvenció no podrà superar els 10.000,00 euros.Important: abans del 16/05/2017 a les 12:00h ens heu d'enviar el pressupost per correu electrònic (incloent el cofinançament) a fi de poder-lo revisar prèviament a la signatura del Vicerector de Recerca.CòpiesOriginal + 1còpiaTermini i lloc de presentació

Termini Intern UdG : 17/05/2017 al registre de l'UdG

Termini Oficial : 25/05/2017Bases i ConvocatòriaBases i ConvocatoriaMés informacióPàgina web de la Generalitat de CatalunyaPersona de contacte OITTIolanda Homs (recercaoitt@udg.edu)  Categories: categoryProjectes