Recerca a la UdG

Recull de convocatòries

Recull de convocatòries

 Cerca

Convocatòria de Projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC2017) Ref. 3399

AGAUR.jpg L'AGAUR ha publicat la convocatòria de Projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica (DEMOCS2017). El Termini intern UdG per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 17/05/2017. El Termini Oficial és el dia 24/05/2017.

Aquesta convocatòria té per objecte regular els ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de millora de la qualitat democràtica de les organitzacions, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.Els treballs de recerca han de versar sobre algun dels temes indicats en l'article 4 de la convocatòria.Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any a comptar de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut. L'import per ajut serà d'entre 6.000 i 12.000 euros. No són subvencionables ni tesis doctorals, ni projectes que tinguin com a objecte l'organització i la realització de cursos, seminaris o congressos.Aquests ajuts no són compatibles amb altres subvencions o ajuts rebuts de qualsevol entitat pública o privadaL'equip de recerca ha d'estar constituït per un mínim de 4 investigadors amb 2 doctors/ores que han de tenir dedicació completa i vinculació estatutària o contractual.No pot constar cap persona com a membre de dos o més equips de recercaCòpiesOriginal + 1 còpiaTermini i lloc de presentacióTermini intern UdG : 17/05/2017 al Registre UdG

Termini official : 24/05/2017Bases i convocatòriaDocumentMés informacióPàgina web de l'AGAURPersona de contacte OITTIolanda Homs (recercaoitt@udg.edu)  Categories: categoryProjectes