Recerca a la UdG

Recull de convocatòries

Recull de convocatòries

 Cerca

Plataformes de Recolçament a la Investigació en Ciències i Tecnologies de la Salut PI (PRICTS) Ref 3402

MINECO.jpg El MIniterio de Economía y Competitividad ha publicat la convocatòria dels Ajuts per a Plataformes de Recolçament a la Investigació en Ciències i Tecnologies de la Salut PI (PRICTS). El Termini Intern UdG per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 18/05/2017. El Termini Oficial és el dia 25/05/2017.

L'objectiu d'aquesta actuació es finançar estructures estables col·laboratives en xarxa, en árees temàtiques específiques de caràcter transversal.Les sol·licituds s’hauran d’omplir amb l’aplicació informàtica de la pàgina web del ISCIII . Si accediu a la presentació de sol.licituds 'Sense certificat', un cop generada la sol.licitud definitiva, haureu d'imprimir les pàgines preceptives, signar i presentar-la a qualsevol registre de l'UdG dins el termini intern. Si hi accediu 'Amb certificat', la presentació de la sol.licitud serà íntegrament telemàtica i ens haureu d'avisar per a la signatura digital del representant legal dins el termini oficial (posteriorment ens haureu de fer arribar els originals a l'OITT).Les plataformes estaran constitïdes per un conjunt d'unitats, que es defineixen com el conjunt de professionals que treballen sota la direcció d'un responsable i actuan coordinats a la investigació i execució dels objectes establerts en el 'Plan Estratégico de la Plataforma'.Les Plataformes comptaran amb les següents estructures organitzatives:a) Un coordinador de Plataformab) Unitatsc) Una comissió de direcciód) Un comité científic assesor externLes Àrees temàtiques són:a) Plataforma de Biobancosb) Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitariasc) Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicosd) Plataforma de Proteómica, Genotipado y Líneas celularesPlataforma de BioinformáticaDuracióLa duració de l'actuació será de 3 anysNomés es finançarà una Plataforma per área temàticaEls resposables de cada unitata) Pertanyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant, com a mínim durant tot el període comprés entre el temini de presentació de la sol·licitud i la resolució definitiva de la concesió.b) No està realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa.Altres membres:Per part d'altres membres de l'unitat: tenir formalitzada la seva vinculació amb l'entitat, durant tot el període entre la presentació de la sol·licitud i la resolció definitiva de concesióPer tal d'agilitzar els tràmits dels informes del Comitè Ètic, cal que ompliu un dels següents annexos, segons correspongui:


Atenció: el formulari de sol.licitud, la memòria del projecte i els CVNs no són esmenables, per tant, és molt important presentar-los d'acord amb el model indicat en la convocatòria. La memòria s'ha de presentar obligatòriament en castellà (i opcionalment en anglès).CòpiesOriginal + 1 còpiaConvocatòriaTermini i Lloc de presentació

Data termini Intern 18/05/2017 al Registre UdG

Data Termini Oficial: 27/05/2017Formularis i més informacióWeb de l'ISCIIIPersona de contacte OITTIolanda Homs (recercaoitt@udg.eduCategories: categoryProjectes