Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Investigación en la UdG

Institutos de investigación

Instituts de recerca

Instituts
Els instituts universitaris de recerca són unitats dedicades a la investigació científica i tècnica o a la creació artística. Proporcionen assessorament tècnic en l’àmbit de les seves competències i poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau.