Recerca a la UdG

Grups de recerca

Contacte

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17004 Girona

Tel. +34 972 418 000

Telèfons de contacte

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona
    

Grups de recerca

VICOROB

Un Grup de recerca de la Universitat de Girona és un conjunt de persones, vinculades a la UdG, que realitzen activitats de recerca dins de línies de recerca comunes o properes temàticament o metodològicament.

Així, d’acord amb el Pla Estratègic de la UdG 2008-13, l’activitat de recerca a la UdG es vertebra mitjançant els Grups de recerca, en base als quals es dibuixen estratègies de futur, es coordina l’ús de recursos, es comparteixen coneixements, es formen nous investigadors... i en definitiva, es treballa per assolir l’objectiu de millorar l’activitat de recerca.

El nombre de Grups de recerca a la UdG és dinàmic, però està a l’entorn dels 90, la meitat dels quals són reconeguts per la Generalitat de Catalunya (grups SGR) i d’aquests, 11 pertanyen a la xarxa TECNIO per la seva important activitat de transferència tecnològica i innovació. Els grups es reparteixen en funció del seu àmbit temàtic: Ciències Experimentals, Tecnologia, Ciències de la Salut, Ciències Socials, Humanitats.  

Ordenats alfabèticament

Grup Responsable/s Àmbit
Agents Research Lab.  Jose Luis de La Rosa Esteva Àrea Tècnica
Algues Bentòniques Marines  Concepció Rodríguez Prieto Experimental
Anàlisi del dret públic: especial referència al dret financer i tributari  Maria Luisa Esteve Pardo Social
Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural. AMADE  Josep Costa Balanzat
 Joan Andreu Mayugo Majo
Àrea Tècnica
Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental  Margarida Castañer Vivas Social
Arqueologia i Prehistòria  Josep Burch i Rius
 Josep Maria Nolla Brufau
Humanitats
Arquitectura i territori  Nadia Fava
 Marisa Garcia Vergara
Àrea Tècnica
Biodiversitat i Recursos Marins - GR MAR  Marta Muñoz Frigola Experimental
Biologia Animal  Crisanto Gomez Lopez Experimental
Biomaterials Avançats i Nanotecnologia (BIMATEC)  Fabiola Vilaseca Morera Àrea Tècnica
Bioquímica del Càncer  Rafael de Llorens Duran
 Rosa Peracaula Miro
Experimental
Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana  Sergi Bonet Marull Àrea Tècnica
Catàlisi i Sostenibilitat  Montserrat Rodriguez Pizarro Experimental
Cats. Construction: advanced technologies and sustainability  Miquel-àngel Chamorro Trenado Àrea Tècnica
CISA - Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades  Joaquin Brugue Torruella
 Jose Antonio Langarita Adiego
Social
Comptabilitat i Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa  Joan Carles Ferrer Comalat
 Maria Angels Farreras Noguer
Social
Comunicació social i institucional  Lluis Costa Fernandez Social
Comunicacions i Sistemes Distribuïts  Jose Luis Marzo Lazaro
 Ramon Fabregat Gesa
Àrea Tècnica
Cultura i Educació  Moises Esteban Guitart
 Jose Ignacio Vila Mendiburu
Social
Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC)  Teresa Cabruja Ubach Social
Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició  Miquel Sola i Puig
 Anna Roglans Ribas
Experimental
Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (PRODIS)  Fernando Julian Perez Àrea Tècnica
Dret Privat Europeu  Miquel Martin Casals Social
Ecologia Microbiana Molecular  Luis Bañeras Vives
 Xavier Vila Portella
Experimental
Economia, indústria i serveis  Anna Garriga Ripoll
 Anna Maria Panosa Gubau
Social
Educació, infància i connexions  Angel Alsina Pastells Social
Els Drets Fonamentals als Estats Compostos  Miguel Angel Cabellos Espierrez Social
Enginyeria Agrària  Francisco Ramirez de Cartagena Bisbe Àrea Tècnica
Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents. EXIT  Joaquim Melendez Frigola
 Joan Colomer Llinas
Àrea Tècnica
Enginyeria de Proteïnes  Marc Ribo Panosa
 Antoni Benito Mundet
Experimental
Envelliment, Cultura i Salut  Pilar Monreal Bosch Social
Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions  Joan Saldaña Meca Àrea Tècnica
Equip de Recerca Col.laborativa per a la Millora Curricular, Organitzativa i de l'Orientació en Educació. BITACOLA  Joan Teixido Saballs
 Elena Duque Sanchez
Social
Escenaris Artístics Medievals  Gerardo Boto Varela
 Joan Molina Figueras
Humanitats
Filosofia  Jorg Rudolf Zimmer Humanitats
Filosofia del Dret  Jordi Ferrer Beltran Social
Geologia i Cartografia Ambiental  David Brusi Belmonte Experimental
Gestió de la immigració, lliure circulació de persones i drets dels treballadors  Fernando Camas Roda
 Francina Esteve Garcia
Social
Grup d'Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA)  Maria del Carmen Echazarreta Soler Social
Grup de Física Ambiental  Francesc Casamitjana Vila Experimental
Grup de Genètica Cardiovascular  Ramon Brugada Terradellas Salut
Grup de Geometria i Gràfics  Gustavo Ariel Patow Àrea Tècnica
Grup de Recerca Avançada sobre Dinàmica Empresarial i Impacte de les Noves Tecnologies a les Organitzacions. GRADIENT  Maria del Pilar Marques Gou Social
Grup de Recerca d'Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA)  Francisco Reina de La Torre
 Enrique Verdu Navarro
Salut
Grup de recerca de patrimoni literari  Maria Angela Vilallonga Vives Humanitats
Grup de recerca en anàlisi econòmica  Renan Ulrich Goetz Social
Grup de Recerca en Ciència Política  Salvador Marti Puig Social
Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO)  Emili Garcia Berthou Experimental
Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)  Ana Maria Geli de Ciurana Social
Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia (GREPAI)  Roser Juanola Terradellas
 Maria Dolores Cañabate Ortiz
Social
Grup de recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient - GREFEMA  Jose Ramon Gonzalez Castro Àrea Tècnica
Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció. GREP  Joaquim de Ciurana Gay
 Marti Casadesus Fa
Àrea Tècnica
Grup de recerca en Estadística i Anàlisi de Dades Composicionals (GR-EADC)  Jose Antonio Martin Fernandez Àrea Tècnica
Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut. GRECS  Marc Saez Zafra Social
Grup de Recerca en Estudis Culturals  Mª Elisa Varela Rodriguez Humanitats
Grup de recerca en gestió i administració de polítiques socials i culturals  Alfonso Martinell Sempere Social
Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica. GRMT  Juan Jose Suñol Martinez Experimental
Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab)  Maria Teresa Puig Miquel
 Francesc Xavier Xifro Collsamata
Salut
Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals. GRES  Anna Planas i Llado
 Jordi Feu Gelis
Social
Grup de Recerca sobre Envelliment i Discapacitat (GREDIs)  Manuel de Gracia Blanco Social
Grup de Recerca sobre govern, estructura i reestructuració de les societats mercantils  Josep Oriol Llebot Majo Social
Grup de Sistemes Complexos (GSC)  Joaquim Fort Viader Experimental
Grup d'Estudis Socials de la Pesca i el Patrimoni Marítims  Juan Luis Alegret Tejero Humanitats
Història de la Ciència Jurídica  Jose Maria Perez Collados Social
Història de la Llengua i Llengua normativa  Josep Maria Nadal Farreras
 Francesc Feliu Torrent
Humanitats
Història de l'Art Modern  Joaquim Garriga Riera
 Joan Bosch Ballbona
Humanitats
Història de les Societats Rurals  Maria Rosa Congost Colomer Humanitats
Història, Memòria, Identitats  Anna M. Garcia Rovira Humanitats
Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida  Ferran Casas Aznar
 Monica Gonzalez Carrasco
Social
Intervals Modals, Enginyeria de Sistemes i Control  Jose Vehi Casellas Àrea Tècnica
Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge  Josep Pinto Fusalba
 Josep Gordi Serrat
Social
Laboratori de Gràfics i Imatge  Mateo Sbert Casasayas Àrea Tècnica
Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió (TransLab)  Maria Dolores Capella Hereu Salut
Laboratori del Suro  Merce Figueras Vall-llosera
 M. Luisa Molinas de Ferrer
Experimental
Laboratori del Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà  Marta Sadurni Brugue Social
Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polímers. LEPAMAP  Pere Mutje Pujol Àrea Tècnica
Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental. LEQUIA  Jesus Colprim Galceran
 Maria Dolors Balaguer Condom
Experimental
Laboratori d'Ictiologia Genètica  Jose Luis Garcia Marin Experimental
Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica  Eduard Bardaji Rodriguez
 Marta Planas Grabuleda
Experimental
Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme  Jose Antonio Donaire Benito
 Esther Martinez Garcia
Social
Lèxic i Gramàtica  Lluïsa Gràcia Solé Humanitats
Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada  Abelina Suñer Gratacos Humanitats
Literatura contemporània, teoria de la literatura i literatura comparada  Francesc Xavier Pla i Barbero Humanitats
Literatura de l'Edat Moderna  Pep Valsalobre Palacios Humanitats
Literatura Espanyola  Jorge Garcia Lopez Humanitats
Literatura Medieval  Miriam Cabre Olle Humanitats
Llenguatge i cognició  Isabel Serrat Sellabona Social
Llengües i aprenentatge  Silvia Llach Carles
 Jordi Cicres Bosch
Humanitats
Lògica i Programació  Miquel Bofill Arasa Àrea Tècnica
Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica  Anna Maria Ribas Palom Social
Metalls i Mediambient  Maria Isabel Villaescusa Gil Àrea Tècnica
Microbiologia clínica i Malalties infeccioses  Librado Jesus Garcia Gil Experimental
Neurobiologia Cel.lular i Molecular  Gemma Huguet Blanco Experimental
Patologia Vegetal  Emilio Montesinos Segui Àrea Tècnica
Psicologia de la Salut  Montserrat Planes Pedra
 Maria Eugenia Gras Perez
Social
Qualitat del Procés d'Ensenyament- Aprenentatge i Formació del Professorat  Maria Luisa Perez Cabani Social
Qüestions Actuals de Dret Processal  Maria Teresa Armenta Deu Social
Química Analítica i Ambiental  Victoria de Los Angeles Salvado Martin
 Manuela Hidalgo Muñoz
Experimental
Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT)  Miguel Costas Salgueiro
 Xavier Ribas Salamaña
Experimental
Química teòrica i Modelatge i Enginyeria molecular  Luis Blancafort San Jose
 Marcel Swart
Experimental
Recerca en la Diversitat  Maria Pallisera Diaz Social
Salut i Atenció Sanitària  Dolors Juvinya Canal Salut
Seminari de Ciències Penals i Criminològiques  Daniel Varona Gomez
 Juan Gonzalo Escobar Marulanda
Social
Seminari de Dret Administratiu  Juan Manuel Trayter Jimenez Social
Sòls i vegetació en la Mediterrània  Maria Dolors Verdaguer Murla
 Maria Assumpta Gispert Negrell
Experimental
Tecnologia Alimentària  Maria del Carmen Carretero Romay
 Maria Pla de Sola Morales
Àrea Tècnica
Teories de l'Art Contemporani  M. Jose Balsach Peig
 Francisco Javier Antich Valero
Humanitats
UdiGitalEdu: Creative Learning, STEAM and Social change  Meritxell Estebanell Minguell Social
Visió per computador i robòtica - Vicorob  Pedro Ridao Rodriguez
 Xavier Llado Bardera
Àrea Tècnica
Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT)  Jaume - Oscar Guía Julve
 Lluis Prats Planaguma
Social

Font de les dades: Sistema d'informació GREC Per a qualsevol canvi en les dades podeu dirigir-vos a: suport.grec@udg.edu