If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Research at the UdG

Research group members

Contacte

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17071 Girona

Tel. +34 972 418 000

Contact telephones

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona

Dades del grup de recerca


Filosofia del Dret
Group code GRHCS060
Name of the group Filosofia del Dret
Area Social
Head researcher  Jordi Ferrer Beltran
Telephone
Fax
E-mail jordi.ferrerb@udg.edu
Website http://www.udg.edu/filodret
Address
City -

Membres del grupData source: System of information GREC