If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Research at the UdG

Research group members

Contacte

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17071 Girona

Tel. +34 972 418 000

Contact telephones

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona

Dades del grup de recerca


Laboratori de Gràfics i Imatge (GILAB)
Group code GRCT0081
Name of the group Laboratori de Gràfics i Imatge (GILAB)
Area Àrea Tècnica
Head researcher Doctor  Mateo Sbert Casasayas
Telephone 972418419
Fax
E-mail mateu.sbert@udg.edu
Website http://gilab.udg.edu
Address Edifici P4. Campus de Montilivi
City 17003 - Girona

Membres del grupData source: System of information GREC