Recerca a la UdG

Càtedres

Contacte

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17004 Girona

Tel. +34 972 418 000

Telèfons de contacte

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona
    

Càtedres

Càtedres
Les Càtedres de la Universitat de Girona són unitats que promouen l’estudi i la recerca, mitjançant l’organització d’activitats de reflexió, debat i difusió amb una elevada voluntat de relació amb el territori. La creació d’una Càtedra pot respondre a un acord del Consell de Govern o bé a un conveni entre la Universitat de Girona i altres entitats públiques o privades. El finançament de les Càtedres correspon a la Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur, que té per patrons al Consell Social de la UdG, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Caixa de Pensions “La Caixa”.