Portal de Docència

Materials i documents

Materials i documents

Publicacions

 

Perfils de titulació: una mostra
Col·lecció UdG
 

Materials de jornades

 

 • Jornada Treball de Final de Grau. Presentació de models, 4 de juliol de 2014

      Resum a tall de conclusions *

     Presentació per part de la Dra. Olga del Rio, Coordinadora del TFG del Grau en Publicitat i Relacions Públiques. Facultat de Turisme *

     Presentació per part de la Dra. Ma. Lluïsa Faxedas. Vicedegana de la Facultat de Lletres *

     Presentació per part de la Dra. Carme Montserrat. Coordinadora d’Estudis del Grau en Educació Social. Facultat d’Educació i Psicologia *

     Presentació per part del Dr. Rafel Ramos. Coordinador del TFG de la Facultat de Medicina *

     Presentació per part de la Dra. Concepció Fuentes de la Facultat d’Infermeria *

     Presentació per part de la Dra. Helena Benito, Vicedegana de la Facultat de Ciències Econòmiques Empresarials *

     Presentació per part del Dr. Jordi Colomer, Delegat de la Degana per a la docència. Facultat de Ciències *

     Presentació per part del Dr. Lluís Maria Pérez, vicedegà de la Facultat de Dret *

     Presentació per part del Dr. Josep Soler, Coordianador d'estudi  del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica. Escola Politècnica Superior *

 

 • Jornada sobre plans d'acció tutorial PAT, 13 d'Abril de 2011

      Presentació per part del ponent Jordi Pérez, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) *

      Presentació per part d'Anna Ribas (F. Lletres de la UdG) *

      Presentació per part de Jordi Colomer (F. Ciències de la UdG) *

      Presentació per part de Pilar Albertin (F. d'Educació i Psicologia de la UdG) *

      Presentació per part de Concepció Fuentes (de l'E.U. d'Infermeria de la UdG) *

 

 • Jornada per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de les Titulacions Oficials, 13 d'octubre de 2010
  Presentació del director de l'AQU, Dr. Josep Anton Ferré *
  Presentació del vicerector de Planificació i Qualitat de la UdG, Dr. Martí Casadesús *
 
 • L'Avaluació dels Aprenentatges a partir de Competències, 21 i 22 de juny de 2007
   Programa  *
   Presentacions  *

 

 • L'EEES en l'Àmbit Científic, 19 de juny de 2007
  Programa  *
  Presentacions  *

 

 • Les Competències, Eix de la Planificació Curricular, 31 de maig de 2006
  Programa  *
  Presentacions  *