Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Portal de Docència

Programa de Suport a la Qualitat Docent

Programa de Suport a la Qualitat Docent

Amb l'entrada en funcionament de l'espai europeu d'educació superior (EEES), es crea un nou marc universitari que porta a la implantació d'un sistema d'avaluació dels estudis, el qual requereix una verificació prèvia i una acreditació un cop passats sis anys de la seva implantació.

 

En aquest context i en un marc general d'assegurament de la qualitat, la UdG crea un programa que assumeix les funcions de suport i seguiment a centres i professors en el procés de posar en funcionament les noves titulacions i l'acreditació posterior. El Consell de Govern núm. 6/09, de 25 de juny de 2009, acordà aprovar la creació del Programa de Suport a la Qualitat Docent (PSQD). 

 

El Programa està a disposició dels centres docents i del professorat en general, com a suport global als processos de gestió de la docència: planificació, docència i avaluació. En concret, les tasques que se li encomanen són les següents:

  1. Participar, donant suport a professorat i centres, en els mecanismes d'assegurament de la qualitat docent i del procés de la planificació i el desenvolupament de la docència, i l'avaluació i millora contínua de la planificació.
  2. Afavorir i impulsar l'ús de les eines de planificació de la docència.
  3. Coordinar l'anàlisi dels dissenys de les titulacions, mòduls i assignatures, i seguir-ne l'evolució, a fi de tenir informació actualitzada de l'estat de la planificació.
  4. Coordinar les millores de la intranet docent.
  5. Crear i impulsar la utilització d'eines d'acompanyament de la docència i de guies metodològiques.
  6. Impulsar i facilitar l'edició de materials docents.
  7. Participar en concursos i convocatòries que puguin ser d'utilitat a la UdG.

 

Actualment, el responsable del PSQD és el professor Josep Juandó. A més, per tal de dur a terme el seguiment de la planificació docent i l'assegurament de la qualitat del procés en cada un dels centres, el programa compta amb un grup de col·laboradors, un per a cada centre docent.