Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Portal de Docència

Campus d'excel.lència internacional

Campus d'Excel·lència Internacional

 

El Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) és un programa del Ministeri d'Educació per a l’impuls i la modernització de la Universitat, que se centra a promoure col·laboracions entre universitats i altres institucions lligades als campus a fi de crear nuclis de coneixement. Aquests nuclis han d’afavorir la creació de treball, la cohesió social i el desenvolupament econòmic territorial.

 

La Universitat de Girona s’incorpora al CEI a través d'un subprograma d'enfortiment que gira entorn d’un dels seus principals punts forts: la generació de coneixement i la seva difusió en l’àmbit temàtic de l’aigua.  


La proposta de la UdG, que ha estat aprovada en el marc de les accions d'enfortiment, es concreta en les actuacions següents: 

– Actuació 1: integració de l'Institut Montilivi de formació professional al Campus

– Actuació 2: currículum vertical: singularització i millora de la qualitat dels estudis adaptats a l'EEES

– Actuació 3: creació de l'Escola de Doctorat Internacional

– Actuació 4: planificació estratègica del CEI transfronterer

 

Dins l'apartat de projectes d'enfortiment trobareu una descripció de cada una d'aquestes actuacions.