Asturisme

Organitzadors

Contacte

Campus Turisme

Plaça Ferreter Mora, 1

Ed. Sant Domènec

17071 Girona           

(+34) 972 41 97 16          
(+34) 972 41 95 41           

Organitzadors

La Universitat de Girona s’ha marcat com a repte prioritari la focalització de la recerca i la docència a les necessitats dels sectors socioeconòmics i l’alineació amb l’estratègia d'especialització intel·ligent RIS3CAT.

Amb aquesta finalitat, s’està desplegant el Programa de Campus Sectorials. Els Campus són plataformes facilitadores de la transferència de coneixement, i orientadores de la planificació estratègica de l’activitat acadèmica, amb un enfocament marcadament market driven.

El Campus Turisme és la plataforma que la Universitat de Girona posa a disposició del sector turístic i la societat, per facilitar la comunicació i el treball conjunt. Un únic punt d’accés, per tractar totes les qüestions relacionades amb recerca i docència en el camp del turisme, amb l’objectiu d’orientar l'activitat de la UdG a les necessitats reals de la societat.

El Campus Turisme pretén connectar el dinamisme del turisme català amb els processos de canvi internacionals. La competitivitat del turisme del país només serà possible amb una aportació massiva d’R+D+i. Només des d’una connexió entre la recerca i la innovació de la Universitat i les iniciatives innovadores empresarials serà possible reforçar l’aposta competitiva del turisme català. PEr altra banda, les grans destinacions madures precisen d’una estratègia decidida per la creativitat i la innovació I això només serà possible amb una aliança entre Universitat, administracions i empreses.