Sol·licitud de Treballs

Contacte

VI Congrés AERNA

Departament d'Economia

Carrer Universitat de Girona 10

17071 Girona

 

tel: +34 972 418040

Fax: +34 972 418032

email: aerna2014@udg.edu

Sol·licitud de Treballs

S’admet tot treball original sobre qualsevol de les àrees de l’economia del medi ambient i dels recursos naturals per tal que es presenti al VI Congress of the Spanish-Portuguese Association of Resource and Environmental Economics (AERNA) que s'organitza en col·laboració amb la Spanish Association for Energy Economics (AEEE). El congrés se celebrarà a Girona, del 4 al 6 de setembre del 2014.

Els treballs  només es poden presentar electrònicament, a través del Conference Maker, abans de l'11 de març del 2014. Aquests han de consistir en un únic document PDF amb una mida màxima de 3MB. Com a màxim se'n poden sotmetre a avaluació dos i el nombre de presentacions en el congrés està limitat a un. La llengua oficial de la conferencia és l'anglès. Així doncs, es recomana enviar els articles en anglès. Articles en castellà i portugués també s'acceptaran però s'assignaran a sessions no temàtiques. Tots els treballs se sotmetran a una revisió i la decisió sobre si s’han acceptat o rebutjat serà presa, no més tard de l'1 d’abril de 2014. Els autors dels treballs finalment acceptats s’han de registrar al VI AERNA Congress abans del 10 de juny del mateix any. En el programa només s’inclouran treballs d’autors registrats. El Comitè Científic assignarà un ponent per cada treball presentat.

La versió final del programa estarà disponible al web del congrés el 30 de juny del 2014.

 

Terminis