Inscripció

Contacte

VI Congrés AERNA

Departament d'Economia

Carrer Universitat de Girona 10

17071 Girona

 

tel: +34 972 418040

Fax: +34 972 418032

email: aerna2014@udg.edu

InscripcióModalitats de matrícula d'inscripció

Fins al 10 de juny

Després del 10 de juny

Membres AERNA

250€

300€

Per nous membres o renovació


(inclou la quota anual per ser membre de l'AERNA: 60€)

310€

360€

(inclou la quota per dos anys de ser membre de l'AERNA: 100€)

350€

400€

Estudiant de doctorat - Membre

150€

200€

Estudiant de doctorat - Nous membres o renovació

 


(inclou la cuota anual per ser membre de l'AERNA: 30€)

180€

230€

(inclou la cuota per ser dos anys de ser membre de l'AERNA: 50€)

200€

250€

Persona acompanyant

 

 

(només inclou actes socials)

80€

100€

Els autors dels treballs presentats i acceptats s'han de registrar i pagar la quota d'inscripció abans del  10 de juny de 2014, per tal que els seus treballs siguin inclosos en el programa definitiu.

 

LINK A LA PÀGINA DE REGISTRE 


La inscripció dona dret a:

•    Entrada a totes les sessions científiques

•    Materials de la conferència

•    Certificat de participació

•    Factura

•    Descansos (cafè i àpats)

•    Actes socials

 

Cancel·lació de la inscripció:

 

Fins al 28 de juliol de 2014 es tornarà el 50% de la inscripció. Aquesta no es reintegrarà si la cancel·lació es realitza amb posterioritat.