Jornada amb micro xerrades innovadores

Equip organitzador

Contacte

Universitat de Girona
Parc Científic i Tecnològic

T. +34 972 419 538
tedxudg@udg.edu
@tedxudg

 

 

Equip organitzador

 

  Miquel Duran
Organitzador

 

Meius Ferrés
Coorganitzadora
 

Sílvia Simon
Core Team

Ignasi Rodríguez-Roda
Core Team
 

Marta Puig-Ventura
Core Team

Joana Mencos
Core Team
 
Resultat d'imatges de GEMMA SANTED
Gemma Santed
Core Team


Cristina Valentí
Core Team