Jornada sobre l'Administració Pública i l'aplicació de la directiva de serveis

Edició 2010

Logotip Europe direct

Contacte

Centre de Documentació Europea
Directora acadèmica: Mariona Illamola
Responsable: Eva Monge
Biblioteca Montilivi Edifici 2
Universitat de Girona, Campus Montilivi
E-17071 Girona (Spain)
Telf: (34) 972418218
Fax: (34) 972418361
http://www2.udg.edu/cde
 cde@udg.edu

2010, L’Administració pública i l'aplicació de la directiva de serveis

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I L’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DE SERVEIS. Programa en català

Girona, 22 de març de 2010, de 10 a 14h.
Sala de Graus
Facultat de Dret de la Universitat de Girona
Campus de Montilivi s/n

 

Programa en castellà

Fotografies