If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Seminari “La reforma del Reglament d’estrangeria: influència del dret de la Unió Europea"

Organització

Contacte

Centre de Documentació Europea
Directora acadèmica: Mariona Illamola
Responsable: Eva Monge
Biblioteca Montilivi Edifici 2
Universitat de Girona, Campus Montilivi
E-17071 Girona (Spain)
Telf: (34) 972418218

1ed

Organització

iuee   agaur

ERJAIDI-UE (Equip de recerca sobre justícia, afers interns, drets i immigració a la UE) 2009SGR236

   cde           Europe Direct

    Àrea de Dret Internacional Públic