I Jornades Predoctorals en Humanitats

Col·laboracions

Contacte

Secretaria

Universitat de Girona

Plaça Ferreter Mora, 1

17071 - Girona

predochumanitats@udg.edu

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Col·laboracions