II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut

Contact

Càtedra

Contacte

Tel: + 34 972 414 729

hpmediterranean@udg.edu correu

 

Amb la col·laboració de:

 

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Contact

Health Promotion Chair
University of Girona

Girona - Spain

Tel.   +34 972 414 729

www.udg.edu/catedrapromociosalut

catedrapromociosalut@udg.edu