II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut

Conclusions

Càtedra

Contacte

Tel: + 34 972 414 729

hpmediterranean@udg.edu correu

 

Amb la col·laboració de:

 

Conclusions

Resultat del I Simposi de Promoció de la Salut a l’Arc Mediterrani, celebrat l'any 2012 a la ciutat de Girona, trobem la “Declaració de Girona”, que incorpora els aspectes clau tractats al llarg dels dies del I Simposi.

 

Declaración de Girona (castellà) pdf

Girona Declaration (anglès) pdf

Decleració de Girona (català)  pdf