II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut

Comunicacions

Càtedra

Contacte

Tel: + 34 972 414 729

hpmediterranean@udg.edu correu

 

Amb la col·laboració de:

 

Comunicacions

Us convidem a participar al II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut a través de la presentació de les vostres experiències en l'àmbit de la promoció de la salut.

 

Resums

Idiomes:

Els resums poden entregar-se en català, castellà o anglès.

 

Data límit:

El termini de presentació dels resums de les comunicacions finalitza el dia 10 de maig de 2015.

 

Format d'entrega:

L'extensió màxima del resum de la comunicació serà de 320 paraules.

El format del resum ha de seguir els següents apartats obligatòriament:

 • Introducció - màx. 80 paraules
 • Mètodes - màx. 80 paraules
 • Resultats - màx. 80 paraules
 • Conclusions - màx. 80 paraules

Els resums no poden contenir imatges, taules o gràfics.

 

Criteris per a l'acceptació de comunicacions:

 • Originalitat
 • Vinculació explícita als temes del simposi
 • Relació amb els principis de promoció de la salut
 • Dades o evidència avaluable

Important:

La informació sobre l'acceptació dels treballs s'enviarà a partir del 8 de maig.

L'acceptació definitiva requereix que mínim un dels/de les autors/autores hagi formalitzar la seva inscripció al simposi.

Les comunicacions acceptades seran recopilades en una publicació que s'editarà posteriorment.

 

Presentació Póster

És indispensable utilitzar la plantilla oficial del II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut per a la creació del pòster.

El Póster ha de contenir la següent informació:

 • Títol
 • Autor/es
 • Institució
 • Correu electrònic de contacte
 • Introducció
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions
Cal que feu arribar els vostres pósters abans del 25 de maig a HPMediterraneanCC@udg.edu en format PDF.