12è Jove Campus de Recerca 

Presentació

Contacte

Unitat de Promoció dels Estudis

Pl. Ferrater Mora, 1

Edifici Sant Domènec II - 1a planta
17004 Girona
Tel. 972 41 95 83

Tel. 972 41 97 43
campus.estiu@udg.edu

 

       

Presentació

De l'1 al 12 de juliol la Universitat de Girona posa en marxa la 12a edició del Jove Campus de Recerca.

L'objectiu d'aquest Jove Campus és posar a l'abast dels participants un conjunt de recursos que els permetin introduir-se al món de la recerca i que facilitin que, un cop conclòs el campus, puguin avançar amb solidesa el seu treball de recerca. També pretén que els joves estudiants puguin conèixer i entrar en contacte amb investigadors consolidats i investigadors que estan en curs de fer la seva tesi doctoral a la UdG.  

La inscripció al Campus té un cost de 60 euros per estudiant i s'haurà d'abonar una vegada confirmada l'admissió.

En el cas de necessitar allotjament a la ciutat de Girona s'ofereixen tarifes especials per als participants.

La participació al Campus pot computar per 70 hores del crèdit d'Estada a l'Empresa. L'assistència a totes les activitats és obligatòria. 


El Jove Campus de Recerca present a les xarxes socials:

- Instagram: #jcr19 #UdGCampusEstiu

- Twitter: #jcr19 #UdGCampusEstiu

- Blog JCR 2019: https://jovecampusrecerca2019.wordpress.com/