Jornades d'Investigadors Predoctorals

Presentació

Contacte

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la organització a la següent adreça:


JoDoc@udg.edu

 


III Jornades d'investigadors predoctorals
4-7/06/2019

Sala de Graus de la Facultat de Dret (Campus Montilivi) 

 

Organitzen:

Presentació

Des del dimarts 4 i fins el divendres 7 de juny de 2019 es celebraran les III Jornades d' Investigadors Predoctorals de la Universitat de Girona, organizades per l'Escola de Doctorat i l'Asosciació UdG.doc, en col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca. Es duran a terme a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, al Campus Montilivi.

La celebració d'aquestes Jornades té la voluntat d'oferir un espai de formació, inercanvi de coneixement, difusió de la recerca i debat entre totes les investigadores i els investigadors en formació de la nostra universitat. 

Amb aquest propòsit, s'han programat session informatives, workshops sobre inserció laboral i sessions de COMUNICACIÓ ORAL sobre la recerca que estan desenvolupant els doctorands de la Universitat. 

D'altra banda, tenim previst fer un recull dels resums de les presentacions en un llibre electrònic d'abstracts amb ISBN. Això permetrà que tots els estudiants que presentin una comunicació oral ho puguin fer constar com una publicació. Cal aclarir que únicament els estudiants que facin la seva presentació de manera presencial podran constar al llibre d'abstracts.

 

Aquesta edició també es convida els estudiants de màster de la Universitat de Girona perquè puguin presentar la recerca que duen a terme en el seu Treball Final de Màster. Aquest treball podrà ser presentat en les III Jornades d’Investigadors Predoctorals en el format de PÒSTER pel seu autor principal.

 

Comité organizador