Jornades d'Investigadors Predoctorals

Inscripció

Contacte

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la organització a la següent adreça:


JoDoc@udg.edu

https://twitter.com/JoDoc_UdG

 


IV Jornades d'investigadors predoctorals
6-9/07/2020

Facultat de Medicina (Campus Centre) 

 

Organitzen:

Inscripció

COMUNICACIONS ORALS (estudiants de Doctorat)


Per poder participar en les sessions de comunicació oral és necessari:

  • Penjar un abstract en anglès amb una extensió màxima de 400 paraules al formulari d'inscripció de les Jornades:                                                                                                https://forms.gle/P7ehXvfnthyTxdcA7


  • L’abstract ha de contenir com a mínim un objectiu o hipòtesi de partida, la metodologia de treball i les principals conclusions de la vostra recerca. Cadascun d’aquests apartats haurà de ser una secció diferenciada. En el cas dels resums de l'àmbit de les humanitats no serà necessari distingir expícitament entre aquestes tres seccions (hipòtesis, metodologia, conclusions): però en cap cas s'acceptaran comunicacions que siguin merament una exposició de l’estat de la qüestió i no suposin cap progrés en el coneixement.


  • Per la redacció de l’abstract heu d’utilitzar la plantilla que trobareu tot seguit, i aplicar els estils que s’han definit per a cada format de text. Caldrà penjar el text íntegre de l’abstract a més a més del document amb el format adient per poder acceptar l’abstract.


  • La data límit de recepció dels abstracts és el 30 d'abril. Tots els abstracts seran revisats pel coordinador/a del programa de doctorat corresponent i pel Servei de Llengües Modernes de la universitat.

LINK D'INSCRIPCIÓ

MODEL ABSTRACT

 

 

 


 

COMUNICACIONS CURTES (estudiants de Màster)

Per poder participar en les sessions de comunicació oral és necessari:

  • Penjar un abstract en anglès amb una extensió màxima de 400 paraules al formulari d'inscripció de les Jornades:                                                                                             https://forms.gle/P7ehXvfnthyTxdcA7

 

  • L’abstract ha de contenir com a mínim un objectiu o hipòtesi de partida, la metodologia de treball i les principals conclusions de la vostra recerca. Cadascun d’aquests apartats haurà de ser una secció diferenciada. En el cas dels resums de l'àmbit de les humanitats no serà necessari distingir explícitament entre aquestes tres seccions (hipòtesis, metodologia, conclusions): però en cap cas s'acceptaran comunicacions que siguin merament una exposició de l’estat de la qüestió i no suposin cap progrés en el coneixement.

 

  • Per la redacció de l’abstract heu d’utilitzar la plantilla que trobareu tot seguit, i aplicar els estils que s’han definit per a cada format de text. Caldrà penjar el text íntegre de l’abstract a més a més del document amb el format adient per poder acceptar l’abstract.

 

  • La data límit de recepció dels abstracts és el 30 d'abril. Tots els abstracts seran revisats pel coordinador/a del programa de doctorat corresponent i pel Servei de Llengües Modernes de la universitat.

LINK D'INSCRIPCIÓ

MODEL ABSTRACT