If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Jornada de Portes Obertes per a Professors de Secundària

JPO per a Professors de Secundària 2010/11

Contacte

Unitat de Promoció dels Estudis

Tel. 972 41 80 36
Fax 972 41 80 31
 

 

A

 

cracs

Jornada de Portes Obertes per a Professors de Secundària

Una de les prioritats de la UdG, manifestades al seu Pla Estratègic 2008-13 i a la proposta de Campus d’Excel·lència Pirineus-Mediterrània, és la d’enfortir les relacions amb els centres, professors i estudiants de secundària. És per aquest motiu que ens ha semblat convenient tornar a organitzar una Jornada de Portes Obertes dirigida específicament al professorat d'ensenyament secundari, per tal d’establir, sistematitzar i fer permanents la seva relació amb la Universitat.

 

En aquesta jornada es tracta no només de donar a conèixer l’oferta d’estudis de la UdG, sinó també que aquests professors sàpiguen de primera mà els aspectes més innovadors de la docència i la metodologia que s’utilitza i sobretot que coneguin totes les possibilitats de col·laboració que la Universitat de Girona ofereix als estudiants preuniversitaris (tant de batxillerat com d’ESO). Per a aquest curs, ens ha semblat especialment important parlar de l’oferta de beques, estades a la universitat, premis i visites relacionades amb la recerca que la UdG impulsa per als centres de secundària.  

 

Igual que els darrers anys, i per donar visibilitat al compromís de la UdG envers la recerca, la transferència del coneixement, l'emprenedoria i la relació amb la societat, aquesta jornada es farà al Parc Científic i Tecnològic.

 

Per a aquesta edició, s'han previst dues dates diferents a escollir (Inscripcions: ICE / trobareu el formulari d’inscripció a les adreces següents)

 

1a sessió: dimecres 19 de gener de 2011

 

http://www2.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=878

 

2a sessió: dimecres 2 de febrer de 2011

 

http://www2.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=879

 

Lloc: Parc Científic i Tecnològic – Auditori (Edifici Jaume Casademont (Pic de Peguera, 15 - La Creueta)

(Accés:  http://www.parcudg.com/parc.php?idm=1&pagina=1&secc=7)

 

Programa:

 

15,45-16,00: Benvinguda i entrega de documentació. Presentació de la jornada a càrrec de la Sra. Anna Maria Geli, Rectora de la Universitat

           

16,00-17,00: Conferència: La recerca preuniversitària: un pont entre la UdG i els centres de secundària

Ponents: Josep Calbó, Vicerector de Recerca i Joaquim Maria Puigvert, Vicerector de Societat, Cultura i Relacions Institucionals

 

17,00-17,45: Torn obert de paraules

 

Al finalitzar la jornada s’oferirà un refrigeri.

 

 

Organització: Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals (telèfon 972 41 80 36 – promocions@udg.edu) i ICE  (telèfon 972 41 87 02 – ice@udg.edu)