If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Jornada de Portes Obertes per a Professors de Secundària

JPO Professors de Secundària 2013/14

Contacte

Unitat de Promoció dels Estudis

Tel. 972 41 80 36
Fax 972 41 80 31
 

 

A

 

cracs

Jornada per a Professors de Secundària

Dimecres, 29 de gener de 2014

Una de les prioritats de la UdG és la d’enfortir les relacions amb els centres, professors i estudiants de secundària. És per aquest motiu que, tal com hem fet en els darrers anys, la Universitat de Girona organitza una Jornada dirigida específicament al professorat d'ensenyament secundari, per tal d’establir, sistematitzar i fer permanents la seva relació amb la Universitat.

En aquesta jornada es tracta no només de donar a conèixer l’oferta d’estudis de la UdG sinó també que els professors participants sàpiguen de primera mà els aspectes més innovadors de la docència i la metodologia que s’utilitza. També hi ha la voluntat que coneguin totes les possibilitats de col·laboració que la Universitat de Girona ofereix als estudiants preuniversitaris de batxillerat, d’ESO i de Cicles Formatius de Grau Superior.

Per a aquesta edició, la proposta que us fem és que conegueu de primera mà els Cursos Oberts Massius per Internet (MOOC), una nova eina d'ensenyament i aprenentatge.

Aquesta jornada tindrà lloc la tarda del proper dimecres 29 de gener de 2014 a l’auditori de l’Edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic (Emili Grahit, 91 - La Creueta) (Accés: http://www.parcudg.com/parc.php?idm=1&pagina=1&secc=7 )

 

Fitxa de l'activitat: http://www2.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1454

(Inscripcions: ICE de la UdG / trobareu el formulari d’inscripció a l’adreça següent)

https://web.udg.edu/ice/nova/form_matricula_gen2.php?clau=1454

 

Programa:

15:45-16:15: Benvinguda i entrega de documentació.

16:15 - 16:30 Presentació de la jornada

16:30-18:00: Els MOOC’s, repte per a les universitats, oportunitats pels estudis preuniversitaris, a càrrec de la Dra. Silvia Simon, Directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital i professora del Departament de Química.

Resum: El passat 2012 va ser proclamat l’Any dels MOOC (Cursos Oberts OnLine i Massius), però de fet ha estat el 2013 quan aquests cursos han agafat una embranzida molt important. Hi ha molta discussió sobre diferents aspectes dels MOOC, la metodologia, l’avaluació, etc… però el que sí que és veritat és que presenten molts altres avantatges. En aquesta jornada us explicarem aquests cursos i com els podem aprofitar per acostar-nos, des de la Universitat, a l’ensenyament preuniversitari.

 

Informació de les activitats relacionades amb la promoció dels estudis i de la UdG a l’ensenyament preuniversitari, a www.udg.edu/orientaciosecundaria

Organització: Unitat de Promoció dels Estudis (telèfon 972 41 80 36 – promocions@udg.edu) i ICE  (telèfon 972 41 87 02 – ice@udg.edu)