Jornada per a Professors de Secundària

JPO Professors de Secundària 2012/13

Contacte

Unitat de Promoció dels Estudis

Tel. 972 41 80 36
Fax 972 41 80 31
 

 

A

 

cracs

Jornada de Portes Obertes per a Professors de Secundària

Dimecres, 30 de gener de 2013

 

Una de les prioritats de la UdG és la d’enfortir les relacions amb els centres, professors i estudiants de secundària. És per aquest motiu que, tal com hem fet en els darrers anys, la Universitat de Girona organitza una Jornada dirigida específicament al professorat d'ensenyament secundari, per tal d’establir, sistematitzar i fer permanents la seva relació amb la Universitat.

En aquesta jornada es tracta no només de donar a conèixer l’oferta d’estudis de la UdG sinó també que els professors participants sàpiguen de primera mà els aspectes més innovadors de la docència i la metodologia que s’utilitza. També hi ha la voluntat que coneguin totes les possibilitats de col·laboració que la Universitat de Girona ofereix als estudiants preuniversitaris de batxillerat, d’ESO i de Cicles Formatius de Grau Superior.

Per a aquesta edició, la proposta que us fem és que conegueu de primera mà i d'una manera pràctica el Parc Científic i Tecnològic de la la UdG, que vegeu que s'hi fa i què ofereix als estudiants i centres de secundària.

Aquesta jornada tindrà lloc la tarda del proper dimecres 30 de gener de 2013 a l’auditori de l’Edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic (Emili Grahit, 91 - La Creueta) (Accés: http://www.parcudg.com/parc.php?idm=1&pagina=1&secc=7 )

 

(Inscripcions: ICE de la UdG / trobareu el formulari d’inscripció a l’adreça següent)

http://www2.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1284

 

Programa:

15,45-16,00: Benvinguda i entrega de documentació. Presentació de la jornada a càrrec de la Sra. Anna Maria Geli, Rectora de la Universitat        

16,00-16,20: El Parc de la UdG, un pont per connectar l'ensenyament no universitari amb la UdG: com poden els centres de secundària aprofitar la nova oferta de visites guiades, tallers i altres activitats.

16,20-17,45:  Visita guiada al Parc Científic i Tecnològic.

 

Informació de les activitats relacionades amb la promoció dels estudis i de la UdG a l’ensenyament preuniversitari, a www.udg.edu/orientaciosecundaria i http://4u.udg.edu/

Organització: Unitat de Promoció dels Estudis (telèfon 972 41 80 36 – promocions@udg.edu) i ICE  (telèfon 972 41 87 02 – ice@udg.edu)