If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Jornada de Portes Obertes per a Professors de Secundària

JPO Professors de Secundària 2011/12

Contacte

Unitat de Promoció dels Estudis

Tel. 972 41 80 36
Fax 972 41 80 31
 

 

A

 

cracs

Jornada de Portes Obertes per a Professors de Secundària

Una de les prioritats de la UdG, manifestades al seu Pla Estratègic 2008-13, és la d’enfortir les relacions amb els centres, professors i estudiants de secundària. Això s’ha reforçat encara més amb la qualificació de Campus d’Excel·lència Internacional per al Campus Euromediterrani en Turisme i Aigua (e-MTA) que s’ha obtingut fa ben poc.

És per aquest motiu que, tal com hem fet en els darrers anys, la Universitat de Girona organitza una Jornada de Portes Obertes dirigida específicament al professorat d'ensenyament secundari, per tal d’establir, sistematitzar i fer permanents la seva relació amb la Universitat.

En aquesta jornada es tracta no només de donar a conèixer l’oferta d’estudis de la UdG i de proporcionar una visió resumida del que significa el Campus d’Excel·lència Internacional, sinó també que els professors participants sàpiguen de primera mà els aspectes més innovadors de la docència i la metodologia que s’utilitza. També hi ha la voluntat que coneguin totes les possibilitats de col·laboració que la Universitat de Girona ofereix als estudiants preuniversitaris de batxillerat, d’ESO i de Cicles Formatius de Grau Superior.

Per a aquest curs, la proposta que us fem fa relació als entorns col·laboratius d’aprenentatge:

= Al segle XXI l'aprenentatge ha d'incorporar necessàriament nous mètodes i per això cal adoptar una nova actitud davant els aprenents. El professor esdevé mentor, acompanyant d'un procés personal d'adquisició de coneixement que es produeix en un entorn col·laboratiu. Disposem de nous recursos didàctics que ho fan possible, i els posem a l'abast de la comunitat educativa.

Igual que en les passades edicions, i per donar visibilitat al compromís de la UdG envers la recerca, la transferència del coneixement, l'emprenedoria i la relació amb la societat, la jornada es farà al Parc Científic i Tecnològic, a l’auditori de l’Edifici Narcís Monturiol (Emili Grahit, 91 - La Creueta) (Accés: http://www.parcudg.com/parc.php?idm=1&pagina=1&secc=7 )

 

Aquesta jornada tindrà lloc el proper dimecres 1 de febrer de 2012

(Inscripcions: ICE de la UdG / trobareu el formulari d’inscripció a l’adreça següent)

  http://www2.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1102

Programa:

15,45-16,00: Benvinguda i entrega de documentació. Presentació de la jornada a càrrec de la Sra. Anna Maria Geli, Rectora de la Universitat        

16,00-17,00: Conferència: Noves eines per a l'aprenentatge col·laboratiu. Ponents: Pere Cornellà (Professor del Departament de Pedagogia de la UdG i secretari de l’ICE)  i Meius Ferrés (Social Media Manager de la UdG)

17,00-17,45: Torn obert de paraules 

 

Informació de les activitats relacionades amb la promoció dels estudis i de la UdG a l’ensenyament preuniversitari, a www.udg.edu/orientaciosecundaria i http://4u.udg.edu/

Organització: Unitat de Promoció dels Estudis (telèfon 972 41 80 36 – promocions@udg.edu) i ICE  (telèfon 972 41 87 02 – ice@udg.edu)