Jornades Doctorials Transfrontereres 2012

Informació General

Contacte

INFORMACIÓ GENERAL

 

Qui pot assistir a les Jornades Doctorials Transfrontereres?

- Tots els doctorands que estiguin en període de realització de la tesi.

 

 Inscripció:

La inscripció es farà a través del full d'inscripció acompanyat del CV i una carta de motivació, tots dos en català i en anglès.

El cost per assistent és de 800€ (tot inclòs: jornades, allotjament, dietes) que es facturaran a cada universitat

 

Lloc:

Hotel situat prop de Girona que, per qüestions administratives, es comunicarà més endavant

 

Estada:

L´estada és en habitació triple compartida amb altres assistents de diferent país, universitat i carrera

 

Grups:

Cada assistent serà assignat a un grup establert per l´organització vetllant per la pluridisciplinarietat en els estudis, idiomes i cultures.

 

Llengua: 

La llengua de les Jornades Doctorials Transfrontereres serà l'anglès, per afavorir la immersió lingüística