Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Jornades Doctorials Transfrontereres 2012

Benvinguda

Contacte

BENVINGUDA

Aquest any les Jornades Doctorials Transfrontereres les organitza  la Universitat de Girona.

Patrocinen les Jornades les universitats de Perpinyà, Tolosa, Montpeller, les Illes Balears i Girona.

La seva finalitat és augmentar la taxa de contractació dels joves doctors francesos i catalans, tant en el sector públic com en el privat. Les Jornades tindran lloc en un hotel prop de Girona, del 14 al 18 de maig de 2012, i estan obertes a estudiants de doctorat de les universitats franceses i catalanes que estiguin en els darrers anys de la tesi.

Es focalitzen en les diferents possibilitats de la carrera investigadora: centres de recerca,  empresa , emprenedoria.

 

Els objectius són:

- Incrementar les habilitats i coneixements dels doctorands, així com la seva creativitat i  capacitat   d'innovació.

- Augmentar les perspectives professionals dels doctors a Europa.

- Millorar la relació entre les universitats, departaments i centres de recerca de la Catalunya Nord i la Catalunya Sud.

 

Finalitat de les Jornades:

- Treballar en un projecte innovador amb doctorands de diferents àrees de coneixement i diferents nacionalitats.

- Visitar diferents empreses d'especial interès.

- Organitzar xerrades per als doctorands sobre les seves futures sortides professionals.

- Facilitar trobades entre els doctorands i empresaris, emprenedors, investigadors i professors de França i Catalunya.