If the contents are not translated, you can use the automatic translator

V Jornades de Bones Pràctiques: la docència a debat

Conclusions

Contacte

ice.docencia@udg.edu

Segueix-nos a:

Conclusions

Les conclusions i idees més rellevants plantejades en les tres sessions de debat foren presentades, per part de Jordi Colomer, professor del departament de Física de la UdG i membre de la Xarxa d'Innovació Docent sobre Aprenentatge Reflexiu de l'ICE J. Pallach, en la darrera sessió de les JBP5. Poden consultar-se en aquest Document de conclusions

Aquestes conclusions han estat posteriorment treballades amb els dinamitzadors de les tres taules de debat amb la voluntat de definir una sèrie de propostes d'accions a implementar. Aquest treball s'ha recollit en aquest document de Conclusions i propostes a emprendre.