IX Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la LLengua": La Construcció de les Llengües: Mites, Normes i Emocions

Publicació

Contacte

Grup d'Història de la Llengua

adreça electrònica: ghl@udg.edu

Intitut de Llengua i Cultura Catalanes

Universitat de Girona

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 - Girona

+34 972 41 81 07

 

Publicació

Publicació de les actes

L'organització del col·loqui preveu publicar les actes a la col·lecció de Publicacions de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona. 

Es publicaran tots els textos de les intervencions que s'hagin presentat abans del 27 de juny.

Per a la presentació d'originals cal que seguiu les normes que s'indiquen en el document pdf que trobareu aquí o fer servir la plantilla de Word.


Document pdf

Plantilla de Word


Publicació d'articles en peer-review

El grup d'Història de la Llengua de la Universitat de Girona  preveu la publicació d'un llibre íntegrament en anglès i en una editorial del Regne Unit amb alguns dels treballs que es presentin en el col·loqui. Per això, es farà una selecció en peer review dels millors textos presentats i es proposarà als autors les modificacions que semblin oportunes perquè el llibre resulti un discurs articulat i no tan sols un recull d'articles.

Durant el setembre de 2013 es comunicarà als autors si els seus textos han estat seleccionats per a la publicació del llibre i s'informarà de quin procediment hauran de seguir.