IX Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la LLengua": La Construcció de les Llengües: Mites, Normes i Emocions

Programa

Contacte

Grup d'Història de la Llengua

adreça electrònica: ghl@udg.edu

Intitut de Llengua i Cultura Catalanes

Universitat de Girona

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 - Girona

+34 972 41 81 07

 

Programa


IX COL·LOQUI INTERNACIONAL «PROBLEMES I MÈTODES D’HISTÒRIA DE LA LLENGUA»

LA CONSTRUCCIÓ DE LES LLENGÜES: MITES, NORMES Y EMOCIONS

Girona, 25-27  de  juny de 2013

Sala de Graus

Facultat de Lletres

Universitat de Girona

Programa en pdf 

25 de juny. Mites

9.00 h Recepció de participants i presentació del col·loqui a càrrec del president del congrés Josep M. Nadal, amb la presència de la rectora de la Universitat, Anna M. Geli

9.30 h Francesco Bruni (Università di Venezia). Nobile, gentile o illustre? Il ruolo della scritytura nella storia e nel presente dell'italiano.

10.30 h Rea Delveroudi (University of Athens). Nommer l'ennemi: La "question de la langue" en Grèce et les termes désignant les variétés linguistiques.

11.00 h Pausa-cafè

11.30 h Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili). Mites i emocions al voltant de la llengua del segle XIX.

12.30 h Rik Vosters (Vrije universiteit Brussel-Erasmus University College Brussels) Mitos de la "decadencia lingüística" en la historia del neerlandés. Una exploración sociolingüística de la lengua en Flandes en el siglo XVIII y XIX.

13.00 h Petros Diatsentos (École des Hautes Études en Sciencies Sociales-Paris) Modern Greek: Founding myths, reform and prescription matters in 19 th century.

13.30 Debat

14.00-15.15 Dinar

15.15 h Maja Kalezic (The Institute for Serbian Language) The role of narrative in shaping the semantic structure of certain expressions that belong to terminology as to one of the most important lexical groups.

15.45 h Vicent Josep Escartí (Universitat de València) L'humanista Bernardí Gómez Miedes (1515-1589) i la percepció de la llengua catalana.

16.15 h Pausa-cafè

16.35 h Mari D’Agostino (Università di Palermo). Le lingue: ponti o frontiere? Appunti sulla Sicilia  della diversità linguistica.

17.35 h Emma Milano (Università di Napoli-Federico II) I Quartieri Spagnoli: dinamiche di innovazione e conservazione linguistica.

18.05 Debat

18.30 Tancament de la jornada

19.00 h Visita guiada

 

26 de juny. Normes

9.30 h Sylvain Auroux (Université Paris VII). Le Mythe de la langue mère.

10.30 h Joan Costa Carreras (Universitat Pompeu Fabra). Anàlisi del discurs de la Gramàtica catalana (1933), de Pompeu Fabra.

11.00 h Pausa-cafè

11.30 h Wendy Ayres-Bennet (University of Cambridge). Codification and prescription in linguistic standardisation: myths and models.

12.30 h Véronique Pouillon (Université Paris Diderot-Paris VII/CLILLAC-ARP [EA3967]). The importance of prescriptivism in the development of "respelling schemes" in eighteenth-century pronouncing dictionaries.

13.00 h Guillem Alexandre Amengual Bunyola (Universitat de les Illes Balears). Entre els idiomes naturals i la llengua (literària): la codificació del català de Mallorca al segle XIX.

13.30 h Debat

14.00 -15.15 h Dinar

15.15 h Alfredo Álvarez (Universidad de Oviedo). El idioma, construcción social e ideológica de la lengua.

15.45 h Rafael Roca (Universitat de València). Els discursos sobre la llengua literària en la Renaixença valenciana.

16.15 h Pausa-cafè

16.35 h Anthony Lodge (University of Saint Andrews). Language myths and the historiography of French

17.35 h Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà). Amor, emoció i artifici de la llengua catalana a la Catalunya del Nord avui.

18.05 h Debat

18.25 h Tancament de la jornada

18.30 h Acte de presentació del llibre Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d'Aragó (1291-1420). Edició, estudi i índex a cura de Mateu Rodrigo Lizondo. Selecció de textos de Jaume Riera i Sants. Preàmbuls de Carlos López i Antoni Ferrando. Publicacions de la Unviersitat de València. Col·lecció Fonts Històriques Valencianes 56A i 56B, València 2013.

21.00 h Sopar oficial

 

27 de juny. Emocions

9.30 h Pablo del Río i Amelia Álvarez (Universidad Carlos III de Madrid). Lengua, cultura y emoción. Una aproximación eco-neuro-cultural.

10.30 h Miquel Nicolás Amorós (Universitat de València). «El català no se pedrà mai.» La manipulació de les emocions col·lectives en l'anticatalanisme valencià durant la transició (1976-1982).

11.00 h Pausa-cafè

11.30 h Narcís Iglésias (Universitat de Girona). Llengües, persones, territoris. Dels sentiments al pensament lingüístic.

 

12.30 h Alà Baylac Ferrer (Universitat de Perpinyà). La representació nod-catalana de la llengua: entre el refús del patuès i la llengua de segona.

13.00 h Joan Mascaró (Universitat Autònoma de Barcelona). Factors emocionals en la formació de teories lingüístiques: el cas del romànic.

 

13.30 h Debat

14.00 h Conclusions i Cloenda del Col·loqui: Josep M. Nadal.

14.30 h Dinar