IX Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la LLengua": La Construcció de les Llengües: Mites, Normes i Emocions

Inscripció

Contacte

Grup d'Història de la Llengua

adreça electrònica: ghl@udg.edu

Intitut de Llengua i Cultura Catalanes

Universitat de Girona

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 - Girona

+34 972 41 81 07

 

Inscripció

Inscripció abans del 9 de juny

Inscripció després del 9 de juny

Completa

120€*

150€**

160€*

190€**

Estudiants

60€*

90€**

90€*

120€**

Estudiants UdG

0€*

30€**

30€*

60€**

 

*Inclou el material del col·loqui, els cafès i els dinars

**Inclou el material del col·loqui, els cafès, els dinars i el sopar del dia 26

Cal omplir el formulari que figura tot seguit.

Els estudiants han d’acreditar la seva condició. Poden escanejar un document i adjuntar-lo en el mateix formulari d'inscripció

El pagament s'ha d'efectuar al número de compte corrent següent amb la indicació del cognom i el text col·loqui juny:

2100 8332 27 2300029808 (des de l’estat espanyol)

ES8621008332272300029808 (des de l’estranger)

Dades generals

Tipus de participacióParticipació en les activitats