IX Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la LLengua": La Construcció de les Llengües: Mites, Normes i Emocions

Dates clau

Contacte

Grup d'Història de la Llengua

adreça electrònica: ghl@udg.edu

Intitut de Llengua i Cultura Catalanes

Universitat de Girona

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 - Girona

+34 972 41 81 07

 

Dates Clau

 

Fins al 15 de març
Del 15 al 20 d'abril 
Fins al 9 de juny
Fins al 20 de juny
Presentació de propostes de comunicació
Notificació de les comunicacions acceptades
Inscripció i pagament mode reduït
Inscripció i pagament