Contacte

Facultat d'Educació i Psicologia
Plaça de Sant Domènec, 9
17071 Girona-Espanya
Tel: (+34) 972 418 298
Fax: (+34) 972 418 301
masterjoventut@udg.edu

Girona International Graduate School - Escola de Postgrau
Mòdul 20
Mòduls centrals
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel: (+34) 972 418 843
Fax: (+34) 972 419 747
postgrau@udg.edu

Presentació

El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) organitza cada any una activitat acadèmica oberta a la participació no solament dels estudiants del màster sinó a tothom que hi estigui interessat. El curs 2009-2010 es va organitzar el Primer Congrés Internacional "Joventut i risc. Unes relacions ineludibles?" i el curs 2010-2011 es va escollir el format de seminari i el tema va ser "Joves i espai públic".

Els espais públics són llocs de trobada i de relació, d'oci i de negoci, de cultura, d'expressió i també de conflicte. La seva configuració i ús són qüestions que resulten importants per a tots els col·lectius socials, però també és evident que en el cas dels joves, per diversos factors, prenen una rellevància i unes característiques prou particulars.

Aquesta especificitat és el que s'ha pretès estudiar, amb el màxim de rigor possible, en el seminari proposat. Els comportaments i pràctiques juvenils en l’espai públic, els equipaments i els recursos urbans per als joves, les formes d'expressió juvenil en l'espai públic o la relació intergeneracional i intercultural a la ciutat són alguns dels temes en que s'ha aprofundit en el seminari.