Contacte

Facultat d'Educació i Psicologia
Plaça de Sant Domènec, 9
17071 Girona-Espanya
Tel: (+34) 972 418 298
Fax: (+34) 972 418 301
masterjoventut@udg.edu

Girona International Graduate School - Escola de Postgrau
Mòdul 20
Mòduls centrals
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel: (+34) 972 418 843
Fax: (+34) 972 419 747
postgrau@udg.edu

Metodologia de treball

El seminari va disposar d'unes primeres versions de les ponències amb antelació,  per tal que se’n poguessin anar treballant els continguts i elaborar els comentaris o les qüestions que es volguessin plantejar. En el seminari l’exposició de les ponències es van realitzar a partir dels textos inicials, però tenint en compte les aportacions rebudes.