Contacte

Facultat d'Educació i Psicologia
Plaça de Sant Domènec, 9
17071 Girona-Espanya
Tel: (+34) 972 418 298
Fax: (+34) 972 418 301
masterjoventut@udg.edu

Girona International Graduate School - Escola de Postgrau
Mòdul 20
Mòduls centrals
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel: (+34) 972 418 843
Fax: (+34) 972 419 747
postgrau@udg.edu

Destinataris

El seminari es va adreçar als estudiants del màster, així com a especialistes, tècnics i estudiosos tant de la joventut com de l’espai públic, amb l’objectiu de reflexionar i aprofundir en els aspectes apuntats. A més a més dels ponents de reconegut prestigi en els seus respectius àmbits, i de les institucions i persones que varen presentar les seves experiències, l'organització va convidar a participar en el seminari a altres experts i professionals per tal d'enriquir els debats.