Contacte

Facultat d'Educació i Psicologia
Plaça de Sant Domènec, 9
17071 Girona-Espanya
Tel: (+34) 972 418 298
Fax: (+34) 972 418 301
masterjoventut@udg.edu

Girona International Graduate School - Escola de Postgrau
Mòdul 20
Mòduls centrals
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel: (+34) 972 418 843
Fax: (+34) 972 419 747
postgrau@udg.edu

Organising committee

  • Joaquim Casal (UAB)
  • Mònica Figueras (UPF)
  • Carles Feixa (UdL)
  • Anna Planas (UdG)
  • Joan Ramon Saura (UdL)
  • Oriol Romaní (URV)
  • Pere Soler (UdG)
  • Jaume Trilla (UB)