XVI International Summer School on the Environment (ISSE 2016)

Lloc realització

Secretaria Institut Medi Ambient

c/M. Aurèlia Capmany, 40 (Aulari comú)

17003 Girona

 Tel.972 41 98 48 

sec.ima@udg.edu

 

Lloc de realització:

Sala de Graus

Facultat de Lletres

Pl.Ferrater Mora, s/n

17004 Girona

Organitzat per:

 

 

Col.labora

 

 

Lloc realització

Lloc de realització: Sala de Graus de la Facultat de Lletres (Barri Vell)  Universitat de Girona

Plaça Ferrater Mora,1. 17004 Girona.

 

MAPA