XV International Summer School on the Environment (ISSE 2015)

Programa

Contacte

Secretaria Institut Medi Ambient

c/M. Aurèlia Capmany, 40 (Aulari comú)

17071 Girona

 

Tel.972.41.98.48 

sec.ima@udg.edu

PROGRAMA.CAT


PROGRAMA.ESP


PROGRAM. ENG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa

PROGRAMA PROVISIONAL

 

PROGRAMA ISSE 2015 CAT pdf

 

XV INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON THE ENVIRONMENT (ISSE 2015)

DIVENDRES 2 D'OCTUBRE

Activitat

Objectiu(s)

Descripció

A3.- XV International Summer School on Environment (ISSE; Girona)

Introduir el concepte de Serveis dels Ecosistemes i l'estat de l'art a nivell internacional i a Catalunya

 

MATÍ: ESTAT DE L'ART

09:00h Recepció i obertura de l'ISSE

09:30h Jaume Terradas - CREAF - UAB - Conferència inaugural.

10:30h Beatriz Rodríguez Labajos - ICTA - UAB - Serveis dels Ecosistemes: aplicació i conflictes.

11:30h Pausa-cafè

12:00h David Barton - NINA, Oslo i OpenNESS Aplicació dels serveis dels ecosistemes en el desenvolupament urbanístic

13:00h Dinar

 

Presentar metodologies d'avaluació i valoració dels Serveis dels Ecosistemes, a partir d'estudis de cas

TARDA: ESTUDIS DE CAS I APLICACIÓ

15:00h Marina García Llorente - IMIDRA i UAM - La valoració socioeconòmica dels serveis subministrats pels ecosistemes a Espanya

15.30h Francesc Baró – ICTA-UAB i Open NESS – Serveis de regulació de l'aire i el clima a l’àmbit de Barcelona

16:00h Pausa-cafè

16:30h Emma Soy Massoni – LAGP-UdG i OpenNESS – Serveis de recreació des espais verds urbans a l'àmbit d'Oslo

17:00h  Johannes Langemeyer– ICTA-UAB i OpenNESS – Serveis culturals dels horts urbans a l’àmbit de Barcelona

17:30h Preguntes i debat amb el públic

DISSABTE 3 D'OCTUBRE

Activitat

Objectiu(s)

Descripció

A3.- XV International Summer School on Environment (ISSE; Girona)

Presentar metodologies d'avaluació i valoració dels Serveis dels Ecosistemes, a partir d'estudis de cas

MATINAL: ESTUDIS DE CAS I APLICACIÓ

09:00h Ann Brower- Lincoln University, Nova Zelanda - Preu versus valor dels serveis dels ecosistemes als Alps del Sud

09:45h Joan Pons - INSTA - Eines per a la regulació dels serveis ambientals dels ecosistemes a Catalunya

10:30h Pausa-cafè

11:00h Elena Gisi - IUAV, Venècia - Potencial de biomassa per energia sostenible mitjançant l'anàlisi de compensació de serveis ecosistèmics: cas d'estudi a Rovigo (Itàlia)

11:45h Josep Lascurain - SGM i OPERAs Capacitant els agents socials en l'aplicació del concepte del Serveis dels Ecosistemes; l'experiència de les dunes urbanes a Barcelona

12:30h Rafa Sardà - CEAB, CSIC - Pagament de Serveis dels Ecosistemes (PES): mètodes, instruments i casos d'èxit

13:15h Josep Pintó i Sergi Nuss - LAGP/APTA UdG - Síntesi final i cloenda