XV International Summer School on the Environment (ISSE 2015)

Presentació

Contacte

Secretaria Institut Medi Ambient

c/M. Aurèlia Capmany, 40 (Aulari comú)

17071 Girona

 

Tel.972.41.98.48 

sec.ima@udg.edu

PROGRAMA.CAT


PROGRAMA.ESP


PROGRAM. ENG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació

XV International Summer School on the Environment ISSE2015

SERVEIS DELS ECOSISTEMES

Conceptes, metodologies i instruments per a la investigació i l'aplicació pràctica

2 i 3 d'octubre de 2015

 

L'estudi dels serveis dels ecosistemes obre la porta a l'encontre de la ciència de l'ecologia amb l'economia. Les metodologies i instruments per a la seva aplicació posen al descobert el potencial i les controvèrsies d'aquesta nova disciplina, davant el repte de la sostenibilitat socioecològica planetària.

L'avaluació dels serveis dels ecosistemes i la seva operacionalització són disciplines en expansió envers la planificació i gestió sostenible del territori i dels recursos naturals. En un context plural d'interessos i pressió sobre els ecosistemes urbans, rurals i naturals, els mètodes i eines dels serveis dels ecosistemes aporten un terreny apte per la negociació i l'assoliment d'acords. A Catalunya, el càlcul, la valoració i els instruments de pagament de serveis ecosist.èmics, són pràctiques rarament explorades i molt menys aplicades.

Per aquest objectiu, la XV edició de la International Summer School on Environment que organitza anualment l'IMA proposa una oferta formativa en serveis dels ecosistemes avançada i d'arrel internacional, apta per a estudiants, investigadors, professionals i gestors.

 

 

COMITÈ ORGANITZADOR:

El comitè organitzador de les activitats està format per:

- PhD Mita Castañer Vivas - Professora Titular del Departament de Geografia de la UdG

- PhD Josep Vila Subirós - Director de l'Institut de Medi Ambient de la UdG

- PhD Sergi Nuss Girona - Investigador col·laborador de l'Institut de Medi Ambient la UdG

- Doctorand Emma Soy Massoni - Investigadora en formació del Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge de la UdG.

 


"Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism. Operated by Universidad Complutense de Madrid"