Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

XIII International Summer School on the Environment (ISSE 2013)

Presentació

Contacte

Secretaria Institut Medi Ambient

c/M. Aurèlia Capmany, 40 (Aulari comú)

17071 Girona

 

Tel.972.41.98.48 

sec.ima@udg.edu

ORGANITZAT PER 

IMA
 

 

 

PROGRAMA DEFINITIU

Presentació

EL REPTE DE LA GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS EN
EL CONTEXT ACTUAL.
Experiències en Xarxa Natura 2000 i espais fluvials

 

 

 

ORGANITZACIÓ Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i Consorci del Ter

 

OBJECTIUS Conèixer i reflexionar entorn a les polítiques que les diferents administracions tenen previstes en relació a la gestió dels espais naturals protegits en un context de crisi econòmica i incertesa quant al seu futur.

 

Conèixer experiències exitoses, en alguns casos fins i tot enginyoses, que permeten que els espais protegits tinguin un nivell de gestió satisfactori per part dels agents implicats.

 

DESTINATARIS Alumnat universitari, representants polítics i tècnics de l’administració, empreses i professionals del sector del medi ambient

 

DATES

12-13 setembre de 2013

 

LLOC

Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona

 

COORDINACIÓ

Anna Ribas Palom (Universitat de Girona) i Ponç Feliu Latorre (Consorci del Ter)

 

LLENGUA

Català / Castellà / Anglès /

 

 

La protecció d’espais naturals a través de diverses figures legals ha estat una constant des dels anys 90 del segle passat, derivada segurament de les reivindicacions de polítiques proteccionistes, així com de la conscienciació política i social. La protecció d’espais naturals porta implícita una gestió, consensuada a ser possible per diferents agents públics, privats i del territori després de l’aprovació dels pertinents plans de gestió. Aquesta protecció i en especial la posterior gestió, és sovint finançada en bona mesura per administracions públiques i, en els millors dels casos, una part provinent de finançament privat.

 

La situació econòmica actual planteja un futur incert per molts espais naturals protegits de casa nostra. És en aquest context que es realitza aquest curs, amb la finalitat de posar damunt la taula quines són les polítiques que les diferents administracions tenen previstes en relació a aquesta temàtica i també per conèixer experiències exitoses, en alguns casos fins i tot enginyoses, que permeten que els espais protegits tinguin un nivell de gestió satisfactori per part dels agents implicats.

 

A partir de diferents experiències tant de casa nostra com d’iniciatives d’altres països, el curs permetrà aprofundir en fórmules de gestió dels espais naturals que asseguren la seva pervivència futura en el marc actual de dificultats de finançament públic per a la protecció i gestió dels espais naturals.

 

Es preveu plantejar quins seran els reptes de futur que han d’afrontar els espais protegits i s’intentarà donar resposta a algunes preguntes que segurament polítics, gestors, tècnics i agents territorials s’han pogut formular en el context actual. Es podran gestionar els espais naturals protegits actualment? Cal apostar per la protecció dels espais naturals? Cal plantejar la protecció de nous espais naturals a casa nostra? Protecció significa una gestió adequada? Pot revertir de forma positiva a nivell econòmic i de desenvolupament territorial la protecció de nous espais? Quines fórmules poden garantir en el futur la pervivència de determinats espais naturals amenaçats?