If the contents are not translated, you can use the automatic translator

XIII International Summer School on the Environment (ISSE 2013)

Inscripcions

Contacte

Secretaria Institut Medi Ambient

c/M. Aurèlia Capmany, 40 (Aulari comú)

17071 Girona

 

Tel.972.41.98.48 

sec.ima@udg.edu

ORGANITZAT PER 

IMA
 

 

 

PROGRAMA DEFINITIU

Inscripcions

 

INSCRIPCIONS

 

Matrícula ordinària: 40€

Matrícula estudiant: 20€ (cal adjuntar fotocòpia de la matrícula de l'any en curs)

Matrícula persones aturades: 20€ (cal adjuntar fotocòpia de la documentació que acrediti estar a l'atur)

 

Per inscripcions enviar un correu electrónic a sec.ima@udg.edu
o emplenar el sigüent formulari:

 

INSCRIPCIONS ISSE 2013

 Per formalitzar la inscripció al curs s'ha d'emplenar aquest formulari i fer un ingrés al compte corrent  2100-8332-24-2300032599

- Cal enviar el justificant de pagament al correu electrònic:  sec.ima@udg.edu.
- Si teniu dret a una reducció en la matrícula s'ha d'adjuntar el corresponent justificant.
- En fer l'ingrés cal indicar el nom de la persona i al concepte posar ISSE2013

 

FORMULARI