XI International Summer School on the Environment (ISSE 2011) - 16 i 17 de Setembre 2011

Retransmissió i difusió de ponències

ORGANITZAT PER 
 IMA

 

 

Amb el suport del  : 

Fundació

 

 

 

i la col·laboració de

 

 

 

 

 

 

 

Retransmissió i difusió de ponències

 

- Retransmissió en viu de les ponències per internet

- Publicació de les ponències en format presentació al web de l’ISSE

- Publicació d’un llibre en format paper i en format electrònic.

- Publicació del llibre Home vs Mar (ISSE 2009 i 2010)

 

Ponències

 

GOVERNANÇA DE LA SOSTENIBILITAT EN L’ÀMBIT LOCAL

 

Conferència inaugural: Desenvolupament sostenible a la UE: reptes i estratègies a nivell europeu i nacional. Marcel Coderch. Dr. Enginyer. Membre Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Conferència: Desenvolupament sostenible i canvi climàtic a Catalunya: reptes, estratègies i mecanismes de transferència de l’àmbit autonòmic al local. Marta Subirà i Roca, Directora General de Polítiques Ambientals, Departament de Territori i Sostenibilitat, GenCat.

Conferència:Estudi i directori del sector econòmic ambiental a Catalunya. Leandro Barquin, Director de la Fundació Fòrum Ambiental.

Comunicació: Agenda 21 i desenvolupament sostenible a Itàlia: estat de la qüestió. Francesco Musco, Dr. Arquitecte, Universitat IUAV, Venècia.

Comunicació: Suport al desenvolupament sostenible local de la Diputació de Girona: balanç i noves perspectives. Marc Marí i Romeo, cap de la secció de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

Comunicació: Sostenibilitat a les comarques gironines: estat de la qüestió des de l’escala regional a l’escala local. Josep Antequera, Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines.

Comunicació: Instruments d’avaluació integral de la sostenibilitat i les polítiques públiques ambientals: sistemes d'indicadors i macroindicadors (petjada ecològica, hídrica i de carboni), observatoris i escenaris. David Pon, Responsable de projectes de Sostenibilitat i Canvi Climàtic, Minuàrtia.

Comunicació: Transparència i rendició de comptes; el cas de Sant Boi del Llobregat. José A. Carcelén. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Taula Rodona: Les Agendes 21 Locals: 20 anys després, ara què? Modera: Mita Castañer, Directora del Grup de recerca d’Anàlisi i Planificació Ambiental i Territorial, UdG. Partipen: Rosa María Canals Garcia, Cap de la secció de Planificació Ambintal Local, Diputació de Barcelona, José A. Carcelén, Tinent d’Alcalde d’actuació política de governança i ciutadania, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Francesco Musco, Dr. Arquitecte, Universitat IUAV, Marc Marí i Romeo, Cap de la Secció de Medi Ambient, Medi Ambient, Diputació Girona, Josep Antequera, Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines, David Pon, Minuàrtia. 

 

GOVERNANÇA DEL CANVI CLIMÀTIC EN L’ÀMBIT LOCAL

Conferència:La crisi energètica: significat i importància del Peak Oil. Antonio Turiel. Dr. en Física - Científic Titular de l’Institut de Ciències del Mar -CSIC

Video-Conferència: La lluita internacional contra el canvi climàtic des de l’àmbit local. Maryke Van Staden. Coordinadora de l’equip d’aire i clima. ICLEI-Europa.

Comunicació: Impacte del canvi climàtic a Catalunya i a les Comarques Gironines: evidències i projeccions. Josep Calbó, Investigador del Departament de Física de la UdG i membre del Grup d'Experts en Canvi Climàtic a Catalunya.

Comunicació: El pacte d’Alcaldes i alcaldesses a Catalunya: l’experiència de Barcelona. Ramon Rabella, Cap de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona.

Comunicació: El Pacte d’Alcaldes de Girona: el trànsit cap a l’eficiència. Jordi Figueras, Cap d’Àrea de Sostenibilitat, Ajuntament de Girona.

Comunicació: L’Eco-urbanisme: lliçons i conceptes del cas de Freiburg, Alemanya. Steffen Ries, Innovation Academy.

Comunicació: Recursos i instruments de fiscalitat a l’àmbit local. Ignasi Puig, Ambientòleg, ENT.

Taula Rodona: Cap a una política integral de canvi climàtic a l’àmbit local i regional. Modera: Sergi Nuss, Doctorand, Institut de Medi Ambient de la UdG. Participen: Jordi Figueras, Cap d’Àrea de Sostenibilitat, Ajuntament de Girona, Ramon Rabella, Cap de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona, Steffen Ries, Innovation Academy, Ignasi Puig, Ambientòleg, ENT, Antonio Turiel. Dr. en Física - Científic Titular de l’Institut de Ciències del Mar -CSIC.