If the contents are not translated, you can use the automatic translator

XI International Summer School on the Environment (ISSE 2011) - 16 i 17 de Setembre 2011

Presentació

ORGANITZAT PER 
 IMA

 

 

Amb el suport del  : 

Fundació

 

 

 

i la col·laboració de

 

 

 

 

 

 

 

Presentació

16 i  17 setembre

 

GOVERNANÇA DE LA SOSTENIBILITAT I EL CANVI CLIMÀTIC EN L’ÀMBIT LOCAL

 

 

L’any 1992 els Estats reunits a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro van aprovar l’Agenda 21; l’esquelet bàsic per a l’assoliment d’un desenvolupament sostenible al llarg el s.XXI. I es va acompanyar l’acord amb el compromís de promoure (dins de cada Estat) que els ens locals s’impliquessin en aquests objectius comuns, mitjançant l’elaboració i adopció de llurs pròpies Agendes 21; uns plans estratègics dirigits a facilitar a les autoritats locals i regionals la implementació de solucions sostenibles en llur context. Això va incitar la mobilització internacional d’ens locals, desembocant en la creació de diverses xarxes (Conferència europea de ciutats i pobles sostenibles, International Council for Local Environmental Initiatives...) i referents comuns per a la construcció de polítiques de sostenibilitat local -com la Carta d’Aalborg (1994)-.

La Demarcació de Girona no ha restat al marge de tot aquest procés i des que l’any 1999 es va aprovar la primera Agenda 21 Local (o Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat) el programa de la Diputació de Girona que promou les Agendes 21 municipals, supramunicipals i comarcals ha assolit ja més del 80% de les poblacions gironines. Ara bé, les Agendes 21 són un compromís voluntari dels ajuntaments. En conseqüència, les limitacions de recursos (humans, econòmics, d’experiència), els canvis de govern als municipis i les cojuntures econòmiques, han fet que les Agendes 21 hagin tingut un desplegament desigual, en paral·lel a una important evolució de les polítiques ambientals i del marc normatiu.

Com a exemple d’això darrer hi ha l’aprovació el 2009 de la Directiva Europea d’Energies Renovables i la creació de la campanya “El pacte d’alcaldes i alcaldesses” per part de la Comissió Europea. En virtut d’ambdues polítiques Catalunya i més de cent municipis barcelonins ja s’han compromès, pel 2020, a reduïr un 20% llurs emissions de CO2 i llur consum energètic, i a assolir un 20% d’energies renovables. S’obre, per tant, un enorme camp de treball i de creació d’activitat econòmica “verda”, gràcies el compromís institucional a lluitar contra el canvi climàtic a escala local i regional. A les comarques gironines, Girona i Figueres, ja s’han sumat al Pacte d’Alcaldes i sens dubte més i més municipis i autoritats locals s’hi incorporaran en el futur proper, expandint el radi d’influència d’aquest nou corrent de creació d’ocupació, riquesa i qualitat mediambiental alhora.

En resum, tan per la trajectòria mateixa dels ens locals (o organismes afins) en les Agendes 21, com per l’efecte de l’evolució del marc polític i jurdíc general, hi ha experiències molt interessants a compartir. Propostes que poden ajudar a definir fulls de ruta per a ens locals amb voluntat de treballar en el desplegament de polítiques de sostenibilitat, però també per a professionals i a futurs graduats universitaris del ram mediambiental.

Quan tot just farà 9 mesos del canvi de govern a la Generalitat i 3 de la constitució dels nous ajuntaments, des de l’Institut de Medi Ambient de la UdG veiem com una gran oportunitat per a visibilitzar i potenciar el rol social de la UdG en el territori gironí, el fet d’organitzar l’onzena edició de l’Escola d’estiu (ISSE) com a espai de divulgació i discussió del tòpic de la sostenibilitat local (i les seves tendències més actuals) al servei dels actors directament implicats en llur implementació.