Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Logo Universitat de Girona

Eixos temàtics

Contacte

Minimize

Primer Congrés  Joventut i Societat

Telèfon: 972 418320
(Dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h)
Facultat d’Educació i Psicologia
C/ Emili Grahit, 77
17071 GIRONA
masterjoventut@udg.edu
www.udg.edu/congresjoventut

Organització

Minimize

Màster interuniversitari de Joventut i Societat

Col·laboradors

Minimize

 

 Agència Catalana de Joventut
   Direcció General de Joventut    
Ministerio de Ciencia e Innovación    
Ajuntament de Girona
Facultat d'educació i Psicologia
Departament de Pedagogia
Batibull
El Galliner
Neopolis

 

Eixos temàtics

1. Risc, emancipació i joves: Es tractaran els aspectes centrals en el procés d’emancipació, principalment, l’habitatge i les dificultats d’accedir-hi, els reptes de la constitució de noves unitats domèstiques, els riscos relacionats amb no tenir o tenir feina, i segons quin tipus de feines, etc. Fonamentalment l’emancipació econòmica i familiar.

2. Risc, salut i joves: S’abordaran bàsicament tots aquells aspectes relacionats amb el que s’anomena els “estils de vida” que influeixen d’alguna manera en l’equilibri i el benestar físic i psíquic dels nois i noies. S’ intentarà esbrinar fins a quin punt certes associacions postulades com a arriscades entre aquests estils de vida i certs comportaments (sexuals, alimentaris, i altres) responen a criteris objectius, a certes mirades (adultes, institucionals...), si això emmascara altres possibles lectures d’aquests estils de vida, etc.

3. Risc, oci i joves: El debat es centrarà en els riscos i també les oportunitats que es poden donar en els espais i temps d’oci, com a àmbits de consum, però també de socialització. S’inclou en aquest àmbit el lleure comercial i no comercial, les pràctiques esportives, competitives i amateurs, les pràctiques culturals, així com també els temes relacionats amb els mitjans de comunicació i les noves tecnologies.

4. Risc, convivència i joves: Tractarà les dificultats i els reptes de les diferents formes de convivència, des de les més creatives i sinèrgiques, a les violències de diversos tipus i els reptes plantejats per les relacions interculturals enmig de les que viu el jovent actualment.