Exploratory Workshop “Per a un replantejament del paper de la cultura tardotrobadoresca en la configuració del patrimoni europeu”

Links

Contacte

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona mapa
Tel: +34 972 41 82 31
Fax: +34 972 41 82 30
ilcc@udg.edu
www.udg.edu/ilcc

_____________________

Convenor

Miriam Cabré
miriam.cabre@udg.edu

Group of Medieval Literature ILCC-UdG

Links to Projects of the EW Participants